ÎNCHIS

Jedinstvena i ekskluzivna prilika:
30 raskošnih vila koje možete kupiti u srcu Porto Eco Resort na Skadarskom jezeru

Posjedovanje vile na jedinsvenom mjestu u svijetu i aktivno zaštićenim od masovnog turizma je izuzetna privilegija. Tih 30 izuzetnih vila su rpve i pošljednje koje će se graditi i nuditi na prodaju u srcu Parka Skadarsko jezero.

Ako su ove vile biul emoguće i tako zaštićenoj prirodi, onda su iste napravljene s malim utjecajem na prirodnu okolinu, poštujući harmoniju prirode u okruženju.Pokrivajući oblast od oko 520 m², one sve imaju privatni bazen i vrlo su moderne. . Potpuno integrisane u Eco Resort, one vam omogućavaju da uživate u svim uslugama koje su vam dostupne.

Porto Skadarsko jezero vam nudi na prodaju 2 tipa ekskluzivnih vila:

Vile
« Na brdu »

Postavljene na padini, na 2 nivoa, podijeljene su na 3 glavna dijela prema svojoj lokaciji na padini.
Vile na sredini padine nakon kosine zemljišta i adaptirane prema padini su u kaskadama i teresama od drveta, kamena i zelenila. Organizovane su u učaurenu grupu na padini, tako kao da prirodno zemljište nastavlja svoj put unutar vile.

Prizemlje

1. sprat

Vile « na ivici vode »

Vile uz vodu su postavljene toliko blizu obali i organizovane sa unutrašnjim dvorištem. Bazen je postavljen u srcu kuće i nudi vizuelno proširenje jezera, kao da vila hoće da utone u jezero i priča s njim, privilegovan odnos, skoro intiman.

Prizemlje

1. sprat

Želite li više informacija
o privatnim
vilama Porto Skadarsko jezero ?